tel_mail

 

sk cz en de pl hu es fr ru
Vyše 200 surovín skladom, ihneď k odberu, nízke ceny, možnosť rozbaľovania.

AKTUÁLNE KONTRAKTY NA SUROVINY

Výhodou aktuálnych kontraktov je, že priamo na sklade máme až 200 surovín s možnosťou okamžitého dodania priamo pre Vašu potrebu.386e2895-7b2f-4d80-a5ad-7015c0dc1a77-largeAKTUÁLNE KONTRAKTY – tu nájdete vyhlasovacie ceny pre jednotlivé druhy surovín a termíny, do kedy sa kontrakty – združené objednávky na ne uzatvárajú. Cena je orientačná a klesá v závislosti od objemu a veľkosti Vašej objednávky a čiastočne aj podľa objemu objednávok ďalších záujemcov. Cena je najvýhodnejšia, ak si zadáte svoju objednávku hneď po vyhlásení kontraktu. Cenu pre vás sa dozviete obratom od správcu kontraktu, alebo cez online systém, ktorý je v súčastnosti v prestavbe. Vaša orientačná cena obdržaná od správcu kontraktu bude ďalej klesať v závislosti od navyšovania objemu celkového kontraktu, kde môžete vidieť v online systéme grafické vyjadrenie Vašej ceny na stránke pod číslom svojho kontraktu, objem môžete navýšiť aj neskôr, čím tiež dosiahnete zníženie ceny.

 

Tiež sú tu uvedené priebežné kontrakty na permanentne nakupované suroviny, ktoré sa tiež vyhlasujú spolu s termínmi ich uzatvorenia.
Objednávku na príslušnú surovinu môžete urobiť hneď po vyhlásení kontraktu a vyhlasovacej ceny.

 

AKTUÁLNE SUROVINY, KTORÝCH NÁKUP SA PRÁVE UZATVÁRA ZDRUŽENOU OBJEDNÁVKOU:
Pri objemoch objednávky nad 100 € je nutné uhradiť zálohu 50 % z vyhlasovacej ceny objednávky.

Africké mango 10 : 1 39 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 10/93
Amygdalín 98 % 498 € /kg pri odbere 3kg Číslo kont.: 2/113
Ashwaganda Extract 5 % 52 € /kg pri odbere 20kg Číslo kont.: 10/102
Damiana 5 : 1 72 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 10/95
DMAE 32 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 10/89
Epimedium Sagitatum 10 % 115 € /kg pri odbere 10kg Číslo kont.: 10/94
Fucoidan 80 : 1 398 € /kg pri odbere 5kg Číslo kont.: 10/90
Green Barley extract 10 : 1 29 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 83/113
Green Barley extract Číslo kont.: 83/113 *
Hupperzia serrata extract 1 % 2920 € /kg pri odbere 2kg Číslo kont.: 4/113
Hyaluronic Acid 403 € /kg pri odbere 5kg Číslo kont.: 10/39
Kostihoj lekársky 20,30 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 10/15
L-serín 59,2 €€ /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 12/15
L-tyrozín 38,90 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 11/15
Malinový ketón 98 % 98,5 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 10/96
Olivové listy extrakt 20 % 53 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 10/92
Pepsín 1 : 10 000 NF 300 € /kg pri odbere 10kg Číslo kont.: 10/88
Pigeum Africanum 129 € /kg pri odbere 10kg Číslo kont.: 10/84
Rutín NF 11 Číslo kont.: 79/113 *
Theobroma cocoa extract 15 % 49 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 5/113
Trypsín:Chymotrypsín 6 : 1 Číslo kont.: 80/113 *
Vilca Cora Extract 39 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 10/99
Yerba mate extract 10 : 139 € /kg pri odbere 25kg Číslo kont.: 6/113

* Akcia pre prvý nákup. Výhodná cena dohodou podľa výšky objemu

 

OBCHODNÁ INFORMÁCIA PRE VÝHODNÝ NÁKUP SUROVÍN, FORMOU ZDRUŽENEJ OBJEDNÁVKY, KTORÉ POUŽÍVATE VO SVOJEJ VÝROBE:
Kontraktačný systém je vytvorený na získanie najnižších cien surovín, ktoré momentálne potrebujete.

 

Dovoľujeme si Vám poskytnúť informáciu o najnižšej dosiahnutej cene aktuálnych kontraktov, ktorá môže ďalej klesať podľa narastania veľkosti kontraktu.
Tiež môžete zaslať na našu mailovú adresu alebo nahlásiť telefonicky suroviny, ktoré by ste mali záujem získať s využitím systému združeného objednávania na zníženie nákupných cien surovín.

 

Na základe Vašej požiadavky vypíšeme nové kontrakty na výber najlepších dodávateľov a združenie záujemcov za účelom dosiahnutia najväčšieho objemu kontraktu a vyrokovania najnižšej ceny pre odberateľov pri dodržaní požadovanej kvality surovín.

 

Pri prekročení celkového objemu kontraktu bude vyhlasovacia cena alikvótne znížená pre jednotlivých odberateľov – účastníkov kontraktu podľa výšky ich odberu.
Oznámenie o konkrétnej cene jednotlivým účastníkom bude oznámené ku dňu uzatvorenia združenej objednávky – kontraktu s producentom príslušnej suroviny.
Ak si objednávku urobíte do 3 dní od vyhlásenia cieľovej ceny, tak bude v prípade úspešného uzavretia kontraktu surovina predaná v tejto cieľovej cene.
V prípade, ak urobíte objednávku neskôr, tak bude cena postupne stúpať, až ku dňu uzavretia kontraktu.

 

V prípade, že sa kontrakt naplní a uzavrie vo väčšom objeme ako bol vyhlasovaný pri stanovovaní cieľovej ceny, môžete získať prémiovú zľavu závislú od veľkosti prekročenia základného objemu.

 

Ak máte sami výhodný zdroj suroviny, môžete nám zaslať informáciu a my preskúmame možnosť nákupu priamo od Vás aj s benefitom pre Vašu organizáciu.

 

Upozornenie: Pri nenaplnení objemu kontraktu môže dôjsť aj k zvýšeniu ceny.