tel_mail
Vyše 200 surovín skladom, ihneď k odberu, nízke ceny, možnosť rozbaľovania.

Kremelina

Kremelina je nespevnená (sypká) hornina, ktorá je tvorená väčšinou opálovým schránkami rozsievok (jednobunkové riasy), podľa ktorých sa označuje tiež ako posypová zemina. Ďalším používaným názvom je diatomit, zahŕňajúce horniny zložené z diatom (schránok rozsievok) rôzneho stupňa spevnenie. Sypké sa označujú kremelina (diatomová zemina), spevnené diatomové bridlica, niekedy však pojem diatomit je používaný len pre tieto spevnené horniny břidličnatého charakteru. Okrem schránok rozsievok a ich úlomkov sú v kremelinách zastúpené ílové minerály, najčastejšie kaolinit a Illit.

[cforms name=”Objednávkový formulár!”]