tel_mail
Vyše 200 surovín skladom, ihneď k odberu, nízke ceny, možnosť rozbaľovania.

Black Cohosh 4:1

Nedávne štúdie poukazujú na ochranný účinok rastliny black cohosh pred osteoporózou (ochorenie u žien po menopauze, pri ktorom dochádza k oslabeniu kostí, následným zlomeninám s pomalým liečením). Klinické štúdie poukazujú na značné účinky tejto rastliny pri znižovaní symptómov spojených s menopauzou: návaly tepla, problémy s dýchaním, búšenie srdca, poruchy spánku, depresia a závrate. Veľká otvorená štúdia, zahŕňajúca 131 lekárov a 629 pacientiek, skúmala účinok extraktu z black cohosh na symptómy v menopauze. Po 6 až 8 týždňoch došlo k zlepšeniu symptómov u 80% pacientiek. Došlo k zmierneniu fyzických aj psychických problémov. Black cohosh bol dobre znášaný, 7% pacientov hlásilo mierne žalúdočné ťažkosti, ktoré trvali len prechodne. 80 pacientov bolo zapojených do dvojito slepej, placebom kontrolovanej štúdie. Pacienti dostávali extrakt z black cohosh (2 tablety 2-krát denne, zahŕňajúce denný príjem 4 mg 27-deoxyakteínu), konjugované estrogény alebo placebo počas 12 týždňov. Počet návalov tepla počas dňa poklesol z priemerných 5 na menej než 1 v skupine s extraktom. V estrogénovej skupine bol pokles z 5 na 3,5. Oveľa pôsobivejší bol účinok black cohosh na výstelku vagíny. Zatiaľčo účinok konjugovaných estrogénov a placeba bol malý, dramatické zvýšenie počtu povrchových buniek bolo zaznamenané v skupine užívajúcej extrakt z black cohosh.

[cforms name=”Objednávkový formulár!”]